SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ

blog yazısı ekle !

SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ

Saç Dökülmesinin Nedenleri;

En öneli neden Androjenik alopesidir ( ailevi yatkınlık gösterir) Bunun dışında;
Endokrin hastalıklar;
Hipo/hipertiroidizm (tiroid hastalıkları)
Postpartum dönemi (lohusalık dönemi)
Menapoz ve menapoz sonrası dönem
Gebelik
Diabet
Beslenme bozuklukları;
Biotin eksikliği
Kalori kısıtlayıcı diyetler
Esansiyel yağ asit eksiklikleri
Demir eksikliği
Protein eksikliği
Çinko eksikliği
İlaçlar; (Anjiotensin-converting enzim inhibitörleri, Antikoagülanlar,Antimitotik ajanlar (doza bağımlı), Benzimidazoller, Betablokerler, İnterferon, Lityum, Oral kontraseptifler, Retinoidler, Valproik asit, Aşırı A vitamini alımı)
Fiziksel stres
Anemi
Cerrahi işlemler
Sistemik hastalıklar (neoplaziler, kolagen doku hastalıkla rı, karaciğer hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları vb.)
Mekanik (traksiyon, kötü fırçalama, fön vb.)
Kimyasal işlemler (uygunsuz şampuan; boya, perma, renk açma işlemleri gibi saçta kalıcı hasar oluşturan işlemler)
Psikolojik stres